Röda Korset i Ukraina

Publicerad av: Herbert Söderling, den 7 mars 2022.

Röda Korset i Ukraina

Röda Korset i Ukraina och i grannländerna har engagerat tusentals volontärer, som kan språket och har lokalkännedom, kontakter och utbildning för att samordnat hjälpa människorna där. På grund av den akuta situationen har de begränsad möjlighet att ta sig an och utbilda nya internationella volontärer säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset.

Det bästa sättet att hjälpa är att skänka pengar. Pengar möjliggör inköp av mat, föremål och förnödenheter lokalt men kan också ges som kontantbidrag så att behövande själva kan inhandla det som behövs mest.

Varor som kläder, mat och hushållsartiklar kan vara svåra att sortera, förvara, transportera och distribuera och kanske till och med förhindra att annan nödhjälp når fram.

Om du vill ge en gåva via Bankgiro använder du dig av Bankgironumret:   900-8004

Du kan också swisha en gåva till 900 80 79