Västerås kommun

Röda Korset i Västerås stad

Röda Korset i Västerås stad

Röda Korset Västerås

Varje dag jobbar våra volontärer med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. Det här är vår arena, det är det här vi kan.

Läs mer om Röda Korset i Västerås kommun

Välkommen till Röda Korset Västerås!

 

”Ett medmänskligt Sverige i en hållbar värld”

Med utgångspunkt från den visionen, som antogs på riksstämman 2023, arbetar Röda Korset med att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt säkerställa respekt för människans värdighet. Uppdraget är mer angeläget än påmycket länge. Konsekvenserna av krig, klimatrelaterade kriser ökar och politiska spänningar påverkar människor på̊ ett oförutsägbart sätt. Människor befinner sig i akut utsatthet och de humanitära behoven blir allt större.

Uppdraget att förhindra och lindra mänskligt lidande innebär att verksamheterna ska vara hållbara, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Vi ska förstå sambandet mellan miljöförstöring, klimatförändringar och människor på flykt. Vi ska förhålla oss hållbart till konsumtion, transport och främja social hållbarhet genom att arbeta för alla människors lika värde.

Röda Korset i Sverige ska verka utifrån visionen om ” Ett medmänskligt Sverige och en hållbar värld ” genom att vara en humanitär kraft som stärker människor och samhällen och agerar snabbt vid kris. För att nå fram till det målet ska fokus bland annat vara på att få fler engagerade, bedriva ett aktivt opinions- och påverkansarbete och stärka digitaliseringen.

Vår ledstjärna är humanitet och som medlem i Röda Korset förväntas du att dela de grundläggande värderingar som bl.a. berör respekten för kön, etnicitet, religion och politiska åsikter. Att omfatta dessa värderingar är en förutsättning för att vara volontär i Röda Korset.

Är du intresserad av att bli volontär i någon av våra verksamheter? Det kan innebära att möta äldre människor i behov av stöd, arbeta med första hjälpen eller kris- och beredskap. Du kan vara en Rödakorsvärd på sjukhuset, vara en språkstödjare för nyanlända eller vara en frivillig i vår secondhandbutik. Det finns också viktiga administrativa uppgifter att ta hand om. Nedan kan du läsa mer om våra verksamheter.

Bli volontär!

Anmäl dig på vasteras@redcross.se eller till secondhandbutiken, butikschef@redcross.se

Välkommen!

Peder Sandahl
Ordförande
Röda Korset Västeråskretsen

Mer info om kretsen finner du på  Om oss.

 

Våra verksamheter

Se alla verksamheter

Second Hand-butiker