Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Västerås

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Uppdraget är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer, internationellt, nationellt och lokalt. Krisberedskapen bygger på frivilligas engagemang i i vardagen. Våra styrkor är den lokala närvaron med lokalkännedom och att bygga viktiga nätverk i lokalsamhället. Välkommen att kontakta oss på vasteras@redcross.se.

Kontakta verksamheten

Sebastian Engvall

Telefon: