Om oss: Kansliet - Styrelsens arbete

Röda Korset Västerås

Kansliet

Röda Korset Västerås består av en krets med sitt kansli på Second Hand/Mötesplats Kupan på Vasagatan 26B.

Butiksnummer 072-567 9002  (tel.tid 08-16). E-post: vasteras@redcross.se
Expeditionstid måndag-fredag 10.00 - 16.00

Vill du bli volontär hos oss på Röda Korset Västerås maila ina uppgifter till vasteras@redcross.se

Verksamhetschef: Claudia Bruschi Ghobadi
Telefon: Direktnummer 072-567 90 01
E-post: vasteras@redcross.se

Styrelsens arbete

Röda Korset Västerås leds av en förtroendevald styrelse bestående av 9 ledamöter, vilka väljs på kretsens årsmöte.

Ordförande: Agneta Brav. E-post: agneta.brav@redcross.se

Styrelsen har i huvudsak följande uppgifter:

Styra och samordna förvaltingen av Röda Korset Västerås.
Besluta om organisation, arbets- och delegationsordning samt attesträtt.
Besluta om prioriteringar av inriktningar.
Besluta om policyfrågor.
Ansvara för planering av kvalitetsutveckling.
Ansvara för att uppföljning och utvärdering redovisas kretsstämma.

Utöver styrelsen leds verksamheten inom respektive arbetsgrupp av en frivilligledare som har till huvudsaklig uppgift att:

Leda arbetsgruppen
Utarbeta underlag till verksamhetsplan
Utarbeta underlag till verksamhetsberättelse
Svara för kartläggning av behov för verksamheten
Svara för kommunikationen mellan styrelse/arbetsutskott och arbetsgrupp
Planera och samordna insatser
Utse medarbetare