Om oss

Röda Korset Västerås

Styrelsen och kansliet

Varje dag arbetar många av våra volontärer med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. I det lokala arbetet i Västerås har vi en mångsidig verksamhet som i huvudsak bygger på ett frivilligt arbete. Många volontärer gör fantastiska insatser! Men vi behöver vara behöver vara än nu fler. Vi behöver dig!

Alla insatser är välkomna, såväl begränsade och som mer omfattande. Kontakta oss så berättar vi mer om våra verksamheter och vilka möjligheter det finns att engagera sig. Välkommen att höra av dig!


Styrelsens arbete

Röda Korset Västerås leds av en förtroendevald styrelse bestående av 8 ledamöter, vilka väljs på kretsens årsmöte.

Styrelsen 2023

Peder Sandahl, ordförande 

Micael Östlund, vice ordförande

Thomas Energård, sekreterare

Yvonne Arlestrand-Lundgren, kassör

Petter Åman Afrouz, ledamot

Rodolfo Vera Villalobos, ledamot

Magdalena Lundstedt, ledamot

Ulla Arvidsson, ledamot

 

Styrelsen har i huvudsak följande uppgifter:

-        Styra och samordna förvaltningen av Röda Korset Västerås.

-        Besluta om organisation, arbets- och delegationsordning samt attesträtt.

-        Besluta om prioriteringar av inriktningar.

-        Besluta om policyfrågor.

-        Ansvara för planering av kvalitetsutveckling.

-        Ansvara för att uppföljning och utvärdering redovisas kretsstämma.

 

Utöver styrelsen leds verksamheten av en frivilligledare som har till huvudsaklig uppgift att leda frivilliga inom de olika verksamhetsområdena och svara för kommunikationen mellan styrelse och verksamhetsområdena.