Anhörigstöd

Vi ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation.

Anhörigstöd

Anhörigstöd. Besöksverksamhet

Anhörigstöd bedrivs för närvarande i samarbete med Västerås stads Anhörigcentrum. Syftet är att kunna erbjuda ett stödjande nätverk till anhöriga som hjälper eller vårdar en närstående. Målgruppen för anhörigstöd är anhöriga till personer med psykisk ohälsa, demens eller annan svår sjukdom.

Besöksverksmheten kan erbjuda social kontakt, stöd och hjälp utifrån den enskilde individens behov och önskemål. Syftet är att bryta ensamhet och därmed bidra till ökad livskvalitet. Målgruppen för besöksverksamheten är i huvudsak äldre funktionshindrade, som enskilt eller i grupp oavsett boendeform är i behov av medmänskligt stöd.

Kontakt: vasteras@redcross.se.