Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Rödakorsvärdar på Västmanlands sjukhus i Västerås

Besökare och patienter på Västmanlands sjukhus i Västerås vägleds av rödakorsvärdar med service och medmänskligt stöd genom att finnas till hands i sjukhusentrén. Det är en tacksam och trevlig insats. Vill du vara med och bidra som sjukhusvärd är du välkommen att kontakta oss på vasteras@redcross.se.