Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Rödakorsvärdar på Västmanlands sjukhus i Västerås

Röda Korset Västerås sjukhusvärdar bemannar sjukhusentrén för att vara till hjälp där.

Vill du vara med och bidra som sjukhusvärd är du välkommen att kontakta 
Introduktionsgruppen, E-post vasteras.blifrivillig@redcross.se