Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Basarer, bussutflykt och söndagscafé

Vi gör bussutflyckter med våra verksamheter. Från Sandhult görs en resa varje höst och i Borås åker Måndagsgruppen på en resa på våren. Vi har även åkt ut på bussturer med delar av vår språkverksamhet till t.ex. Limmareds glashus, Botaniska trädgården i  Göteborg.

I Borås hålls 2 st basarer, en på våren och en vid juletid. Även Sandhult har två basarer om året.

Vi deltar i diverse evenemang runt om i kommunen t.ex FRISTADdagen, Vattendagen, Evenemang i och runt Sandhult.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Promenadgrupp för daglediga

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Rullstolspromenader på Ekekullens äldreboende

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Promenader på Fristads äldreboende