Om oss

Vi har för närvarande ingen verksamhet i Dals-Eds kommun men kontakta oss gärna på plats i någon av grannkommunerna:

Bengtsfors
Mellerud

Du behövs!

Vi arbetar aktivt med olika verksamheter för att stötta samhället på bästa sätt utifrån de lokala behov som finns, exempelvis inom områdena social delaktighet, hälsa, efterforskning och familjeåterförening, skydd, vård, krishantering och beredskap. Är du intresserad av att starta verksamhet i Dals-Ed är du välkommen att kontakta oss.