Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Mötesplats Guldkanten

Nossebro

Det är en verksamhet som för daglediga som beståra av Kaffe och underhållning. Vi håller till på kerstinsås 

I år återstår det 3 träffar 

8 novemberkl. 15.00 kommer Britt-Marie Strid och underhåller

22 November kl.15.00, underhållning ej klar

6 december kl 15.00, underhållning ej klar

 

Kontakta verksamheten

Ann-Marie Eriksson