Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Språkcafé Kåken

Träna svenska

Träna svenska Götaplatsen

Göteborg