Om oss

Välkommen till Röda Korset i Grästorp

Röda Korset / Röda halvmånen är en speciell hjälporganisation som finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men vårt uppdrag är alltid detsamma oavsett var vi befinner oss: vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Röda Korset är religiöst och partipolitiskt obundet.

I Grästorps kommun finns en krets.

Röda Korsets idé är att förhindra och lindra mänskligt lidande.

Lokalt anordnar vi insamlingar för nationella och internationella behov.

Utbildar i Första hjälpen, Hjärt-Lungräddning och Barnolycksfall.

Informerar om Mänskliga Rättigheter och humanitär rätt. Hjälper till att stödja de mest utsatta mot ofrivillig ensamhet och isolering.

Inbjuder till samkväm och festligheter för medlemmar och allmänhet. Hjälper till i träffpunkten och MÖTESPLATS/KUPAN i Vara.