Anhörigstöd

Vi ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Karlsborgs rödakorskrets ordnar årligen resa till Piperska, Lundsbrunn, för anhörigvårdare och äldre ensamma. 

Resan skall ses som ett tillfälle till avkoppling och rekreation.

Arrangemanget genomförs i samverkan med Karlsborgs kommun.