Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Stöd till äldre och ensamma

Karlsborgs rödakorskrets bedriver besöksverksanhet i samverkan med Karlsborgs kommun sedan 2014. Besöksverksamheten har sedan utökats med promenader på Haganäset.