Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Stöd till äldre och ensamma

Karlsborg

Karlsborgs rödakorskrets bedriver besöksverksanhet i samverkan med Karlsborgs kommun sedan 2014. Besöksverksamheten har sedan utökats med promenader på Haganäset.