Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Resa för den som pga sjukdom eller handikapp har svårt att komma ut

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Måndagsträff