Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Resa för den som pga sjukdom eller handikapp har svårt att komma ut

Kungälv

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Måndagsträff