Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Lerums Taltidning

Ansvarig för Taltidningen är Röda Korset i Lerums kommun.

Lerums Taltidning ges ut varje onsdag till cirka 55 prenumeranter, inklusive SFI-skolan och äldreboende där flera personer får tillgång till tidningen. Man kan få med sig sin Taltidningen vid annat tillfälligt boende, t.ex. sjukhusvistelse.

Lerums Taltidning samarbetar med redaktionen på Lerums Tidning, då materialet till Taltidningen baseras på dess artiklar. Genom samarbetet, med bl.a. gratisannonser om Lerums Taltidning, har många yngre personer fått information om den och därigenom blivit prenumeranter. Taltidningen ges ut på CD-skiva och är gratis.

Material till Taltidningen kommer också från SRF, Lerums Bibliotek och kommunens Kulturkalender.

Inför kommunalvalen inbjuds samtliga politiska partier att under 5 minuter presentera sitt program på en extra CD-skiva.

En gång per år har vi en träff med prenumeranterna och SRF:s medlemmar för utvärdering.

Allt arbete är ideellt.

I över 45 år har Röda Korsmedarbetare varje vecka läst över Lerums Tidning till ljudmediet Lerums Taltidning, vilken hamnat i prenumeranternas brevlådor i form av ljudkassett eller CD-skiva samma dag som papperstidningen kommit ut. Historien om tillkomsten av Taltidningen och dess utveckling finns nu dokumenterad.

Ansvarig utgivare för Lerums Taltidning:

Gunilla Gustavsson

E-post: gudarp@gmail.com 

Telefon: 0705114502

Kontakta verksamheten

Gunilla Gustavsson

Telefon:

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Tingshuset

Lerum