Verksamheter

Insamling

Insamlingar

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Lerums Taltidning

Träna svenska

Språkcaféerna i Lerums kommun

Lerums kommun

Sömnadsverksamhet

Sömnadsgruppen

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Tingshuset

Lerum

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänst