Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänst

Verksamheten innebär att:

Vi besöker regelbundet ensamma människor i hemmet och på äldreboenden där vi även bjuder på kaffe och underhållning ibland.

Kontakta verksamheten

Gunilla Gustavsson

Telefon:

E-mail: