Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Språkcaféerna i Lerums kommun

Lerums kommun

verksamheten är pausad för tillfälle.