Föreningsinformation

Här följer en kort sammanfattning av vad Mariestad Rödakorskrets gjorde under år 2020. Det bör tilläggas att mycket av verksamheten låg nere p g a pandemin.

 • Insamling till bl a Världens barn i samarbete med Radiohjälpen.
 • Några av kommunens dagverksamheter för pensionärer har fått bidrag för att sätta guldkant i vardagen.
 • Kretsen har en representant i Mariestads POSOM grupp.
 • En frivillig från kretsen har varit med på anhörigträffar som stödteamet i Mariestads kommun anordnat. 
 • Sygruppen har träffats och deras alster har skänkts för att komma andra till godo.
 • Fyra frivilliga såg till att caféet i vår lokal på Maria Nova var öppet några lördagar i början av året. Det bjöds på hembakat till kaffet och vid två tillfällen hölls intressanta föreläsningar av inbjudna gäster. 
 • Åtta frivilliga ingår i besöksverksamheten och de flesta besöker en person i veckan. På ett äldreboende erbjöds musikunderållning. 
 • För eleverna i Lyrestads skola anordnades traditionsenligt lussefika. 
 • Vid åtta tillfällen, i början av året, träffade frivilliga från kretsen invandrarkvinnor på Kvinnocenter. 
 • En ny hemsida att upprättats för samtliga RK kretsar i landet.
 • Därtill kommer sedvanliga styrelsemöten och samplaneringsmöten med frivilligledarna i de olika grupperna. 

Riksstämman 2021

Vartannat år är det Riksstämma, Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ, där hundratals medlemmar samlas för att diskutera förändringar och ta beslut i stora frågor. 2021 gick den av stapeln digitalt mellan 23-30 maj och Mariestad Rödakorskrets hade självklart med en representant.  

Föreningslokal

Vår nya föreningslokal finns numera på Österåsens skola på Madlyckevägen 18 i Mariestad.