Verksamheter

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Café

Insamling

Insamlingar

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Kinnagården

Åskloster

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Koloniverksamhet

Espevik

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Marks kommun

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Verksamhet på äldreboende