Insamling

Insamlingar

Vi genomför regelbundet insamlingar. Förutom bössinsamlingar, samlar vi in medel genom lotterier, caféer och försäljningar av olika slag.