Insamling

Vi gör olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete.

Insamling

Insamlingar

Vi genomför regelbundet insamlingar. Förutom bössinsamlingar, samlar vi in medel genom lotterier, caféer och försäljningar av olika slag.