Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Kinnagården

Åskloster

Kontakta verksamheten

Anette Johnsson

Telefon:

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Café

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Koloniverksamhet

Espevik