Anhörigstöd

Vi ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation.

Anhörigstöd

Besöksgruppen

Öckerö

Kontakta verksamheten

Kajsa Dahlbeck

Telefon:

Anhörigstöd

Cykling utan ålder

Öckerö