Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Kris och beredskap

Skövde

Vi deltar i samhällets beredskap för att kunna möta olyckor och kriser i vår roll som frivillig försvarsorganisation. Vår kris- och beredskapsplan har nyligen uppdaterats.

Under v. 39 genomförs  beredskapsveckan. Då kommer Röda Korset att synas på skilda platser i Skövde och visa sin verksamhet.