Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besök hos äldre och ensamma

Skövde

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Cykelkurs för utlandsfödda kvinnor

Insamling

Insamlingsverksamhet

Skövde

Lokal krisberedskap

Kris och beredskap

Skövde

Läxhjälp

Läxhjälp

Skövde

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Mötesplats Kupan

Skövde