Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Simundervisning för utlandsfödda kvinnor

Skövde

Simundervisning pågår med ett tjugotal elever i Arenabadet under höstterminen . En ny kurs  planeras till våren.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Cykelkurs för utlandsfödda kvinnor

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Mötesplats Kupan

Skövde