Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Skövde

Versamheten med rödakorsvärdar på Skaraborgs Sjukus Skövde pågår. Värdarna ger stöd och hjälper patienter, anhöriga m fl till rätta på sjukhuset och visar vägen till rätt mottagning. Ett tjugotal volontärer är engagerade i verksamheten.