Läxhjälp

Vi ger extra stöd till de som studerar, ung som vuxen.

Läxhjälp

Läxhjälp

Skövde

Läxhjälp pågår med lågstadieelever i Rydskolan. Mellan 10-20 elever får under ett läsår stöd med sina läxor. Stödet ges en gång per vecka.