Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Talagrupp

Skövde

Volontärer leder grupper av elever på SFI som ska träna på att prata svenska. Träffar sker en gång per vecka.