Kupan kommer rivas

Publicerad av: Anna Andrén, den 24 februari 2021.
Secondhand försäljning, Mötesplats Kupan, kommer avvecklas 
2021-06-30. (Lokalen kommer att rivas, Torggatan 9).