Om oss

Tibro Rödakorskrets har beslutat att upplösa kretsen, enligt beslut på årstämman den 1 mars 2022. Ingen Rödakorskrets eller Rödakorsgrupp kommer att finnas kvar i Tibro kommun.

Medlemmar i Tibro Rödakorskrets tas upp i Skövde Rödakorskrets.

Kontakta Röda Korset i Skövde

Tibro-kretsen 90 år, 1930-2020

Internationella Röda Korset grundades ursprungligen genom erfarenheterna, som Henri Dunant gjorde under en affärsresa vid Solferino i norra Italien, strax efter att ett stort slag hade ägt rum med  38 tusen döda och sårade soldater, som lämnats kvar på slagfältet, där han handgripligen fick göra en insats så gott han kunde med hjälp av traktens befolkning. Han har skildrat sina minnen härifrån i boken ”Minnen från Solferino”. Dunant gav impuls till bildandet av den första Röda Kors-kommittén, vars första möte hölls den 17 febr. 1863, som anses som datum för Röda Korsets grundande. 

Geneve-konventionerna, fyra stycken plus tre tilläggsprotokoll reglerar förhållandena i väpnade konflikter och internationella Röda-Korskommittén (ICRC) har som uppdrag att genom sin neutralitet, sitt oberoende och humanitet övervaka att Geneve-konventionerna följs och att de utvecklas i takt med krigföringen. 

Internationella Röda Korset har idag ung. 14 miljoner medlemmar, varav Sverige har dryga 600 lokalföreningar och cirka 100 000 medlemmar. 

Med anledning av Tibro-kretsens 90-årsjubileum har nedanstående något kortfattade sammanställning av dess verksamhet gjorts från uppgifter i hemsidan och diverse verksamhets-rapporter. För hemsidans uppgifter har Gerd Karlsson gjort en imponerande insats med att forska i gamla protokoll fram till idag. 

RK-kretsen leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör jämte ytterligare några ledamöter, som organiserat verksamheten, som bestått av lokalt sociala uppgifter som väntjänsten, som besöker äldre och handikappade i hemmen, hjälper till med läkarbesök, sjukhusresor och telefonkontakt. Nämnas kan här Vega Reistedt och Gerd Andersson, som hade som mest femton personer till hjälp med detta.

Den sociala sektionen som ordnade resor, som ”de äldres dag” och blommor vid högtidsdagar och helger. Här kan bl.a. Ingrid Fransson nämnas. Systemet med ronden-värdinnor kan också räknas hit.

Gruppen för asylsökande har tillsammans med Svenska Kyrkan, Blå Bandet och privatpersoner samvaro för människor, som behöver hjälp med språket och att komma in i samhället. Den verksamhet sker en gång per vecka och brukar besökas av 20-25 personer. 

Utöver ovan nämnda rent sociala verksamheter finns en arbetsgrupp för tillverkning av saker att skänka, som lagning och tvätt av kläder, tillverkning av baby-paket, för nyföddas behov den första tiden. Tillverkning av lotterivinster, fastlagsris till försäljning och uppskyltning och prissättning av möbler och kläder som skänkts till utställningen i den egna butiken (Kupan).

Kretsens inkomster har bestått av medlemsavgifter, lotterier, försäljning av skänkta varor, tillverkade alster, bössinsamlingar och föreningsbidrag. Viktiga har, utöver försäljningen i Kupan, varit den årliga julmarknaden och försäljningen av fastlagsris före påsk i gallerian.

Utgifterna kan utöver rena materialinköp delas med RK´s katastroffond, olika riktade bidrag till RK för olika händelser i världen, samt lokala bidrag huvudsakligen till behandlingscenter för krigsskadade i Skövde.  Någon vinst skall ej förekomma på verksamheten.


Sammanställning av
Gerd Karlsson och Åke Larsson.

Tack ALLA vänliga TIbrobor som stöttat oss genom alla år!