Om oss

Töreboda Rödakorskrets är från 2023 en gemensam kommunkrets mot att tidigare har varit tre kretsar: Töreboda, Fredsberg-Bäck och Moholm.