Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Promenader på Solbacken

Tranemo

Promenader på Solbacken, Länghem

Vi hjälper de boende att komma ut på gemensamma promenader och därefter fikar vi tillsammans. Det beräknas ta 1½ timma.

OBS alla promenader är inställda tills vidare, vi återkommer efter coronatiden.

Vill du göra en insats?

För att kunna genomföra detta behöver vi volontärer som hjälper till med att köra rullstol och som ledsagare för de som går själva eller använder rollator.

Under promenaderna 2019 deltog cirka 14 boende och lika många frivilliga varje gång.

Vill du göra en insats för de boende på Solbacken anmäl dig till

Promenad med boende från Solbacken

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet Gudarpsgården

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänsten Tranemo Södra rödakorsgrupp