Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänsten Tranemo Södra rödakorsgrupp

Tranemo

Väntjänsten fortsätter med kontakter på olika sätt med ensamma gamla. Vi ringer, gör hembesök eller följer med till vårdcentral, sjukhus och andra liknande besök. Kanske en promenad i solen!

Vi har genom att vi fått fondmedel, planerat flera besök på Gudarpsgården, med blommor, musik och liknande.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Promenader på Solbacken

Länghem

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besöksverksamhet Gudarpsgården