Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänsten Tranemo Södra rödakorsgrupp

Väntjänsten fortsätter med kontakter på olika sätt med ensamma gamla. Vi ringer, gör hembesök eller följer med till vårdcentral, sjukhus och andra liknande besök. Kanske en promenad i solen!

Vi har genom att vi fått fondmedel, planerat flera besök på Gudarpsgården, med blommor, musik och liknande.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet Gudarpsgården