Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Socialt arbete

Besöksverksamheten

Vår besöks-och kontaktverksamhet arbetar för att stärka sociala nätverk och minska ofrivillig ensamhet bland personer i alla åldrar och livssituationer. Besöksverksamheten bidrar till att stärka gemenskap människor emellan, samt till ökat välbefinnande.

Är du intresserad av att vara volontär i denna verksamheten eller i behov av besök?
Kontakta Verksamhetsutvecklare för Röda Korsets Hus för mer information.

Jenny Wallentin - verksamhetsutvecklare, tel. 0764-921982

Mejl: jenny.wallentin@redcross.se