Två glada värvare i Svenska Röda Korset-kläder gör high five. I bakgrunden syns ytterligare två glada värvar-kollegor.

På vilka orter jobbar vi med värvning?

På vilka orter jobbar vi med värvning?

Vi jobbar med att värva månadsgivare på stan och genom dörrknackning. Här kan du se på vilka orter vi arbetar med detta under vilka veckor.

På stan

Vi värvar månadsgivare på stan genom att aktivt ta kontakt med personer som rör sig på gator och torg. Läs mer om hur vi arbetar här!

Under 2023 jobbar vi med värvning på stan i Skåne, Västergötland, Östergötland, Södermanland, Stockholm och Uppland.

Här jobbar vi med dörrknackning under 2023

Uppsala med omnejd

 • Vecka 10: Svandammen, Artillerigatan
 • Vecka 11: Flogsta, Kåbo
 • Vecka 12: Valsätra-Gottsunda, Norby-Malma
 • Vecka 13: Valsätra-Gottsunda, Norby-Malma
 • Vecka 14: Norby-Malma
 • Vecka 15: Norby-Malma
 • Vecka 16: Norby-Malma'
 • Vecka 17: Norby-Malma
 • Vecka 25: Nåntuna
 • Vecka 26: Nåntuna
 • Vecka 27: Nåntuna, Sävja
 • Vecka 28: Nåntuna, Sävja
 • Vecka 29: Sävja, Bergsbrunna
 • Vecka 30: Sävja, Bergsbrunna
 • Vecka 31: Bersbrunna, Årsta
 • Vecka 32: Årsta, Salabacke
 • Vecka 33: Årsta, Salabacke
 • Vecka 34: Salabacke
 • Vecka 36: Flogsta
 • Vecka 37: Flogsta
 • Vecka 38: Årsta
 • Vecka 39: Årsta
 • Vecka 40: Årsta
 • Vecka 41: Årsta
 • Vecka 42: Årsta
 • Vecka 43: Årsta
 • Vecka 44: Årsta

Har du en fråga om ditt givande?