Träna svenska

Vi erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska.

Träna svenska

Språkcafé

Kontaktperson: Margareta Mossberg. 0703621190 eller 045461190.

Kontakta verksamheten

Margareta Mossberg

Telefon: