Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Karlskrona

Vårt fokus är att erbjuda medmänskligt stöd i olika krissituationer - detta gäller både vid större och mindre kriser.

Kontakta verksamheten