Röda Korset i Karlskrona kommun

Röda Korset Karlskrona
För kontakt med Karlskronakretsen ring 070-209 79 75 (kontorstid). Vår Secondhandbutik når du direkt på 0455- 800 15. För dig som letar efter Karlskronakretsens protokoll finns det under rubriken Föreningsinformation i menyn med tre vågräta svarta streck längst upp till höger på startsidan!
Läs mer om Röda Korset i Karlskrona kommun

Bli volontär

Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för andra. Och för dig. Här ser du alla lediga uppdrag nära dig. Kontakta oss om du inte hittar något uppdrag, så berättar vi mer om våra verksamheter och vilka möjligheter det finns att engagera sig. Välkommen att höra av dig!

Visar 7 uppdrag av 7

Medhjälpare på Träffpunkt

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Karlskrona kommuns Träffpunkter är öppna för alla seniorer från 65 år. Där görs mycket roliga aktiviteter och träning som också ger social gemenskap. Det kan handla om...
Plats: Karlskrona
Verksamhet: Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Frivilligledare krisberedskapen

Ideellt Uppdrag Du behövs! Under våren har Röda Korset Karlskronakretsen deltagit i insatsen vid färjeterminalen på Verkö. För att stärka vårt arbete och bygga framtidens beredskap för att agera i kris söker vi nu en eller två frivilligledare för...
Plats: Karlskrona
Verksamhet: Lokal krisberedskap

Bli en del av vår Rekryteringsgrupp

Röda Korset Kalrskronakretsen söker gamla som nya medlemmar som är särskilt intresserade av rekrytering för att starta en Rekryteringsgrupp. Coronakrisen och det påföljande kriget i Ukraina har ökat intresset för ideellt engagemang och vi ser i...
Plats: Karlskrona
Verksamhet: Rekryterare

Frivillig på Second hand

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig  butiksmedarbetare  inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle  både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Ö...
Plats: Karlskrona
Verksamhet: Butik och café

Högläsning på äldreboende i Karlskrona kommun

Ideellt uppdrag     Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete.  Uppdragsbeskrivning   En gång i veckan träffar du en mindre grupp på 3-4 personer som du högläser för och samtalar med. Redan efter några gånger...
Plats: Karlskrona
Verksamhet: Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Baka hos Second handbutiken

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig  butiksmedarbetare  inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle  både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Ö...
Plats: Karlskrona
Verksamhet: Butik och café

Besöksvän hos äldre

Ideellt uppdrag     Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete.  Uppdragsbeskrivning   Besöksverksamheten har bedrivits av Röda Korset i Karlskrona sedan 1982. Som frivillig i besöksverksamheten besöker du en äld...
Plats: Karlskrona
Verksamhet: Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Välkommen till Röda Korset

Vi finns på plats i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i vår kommun och ute i världen, men uppdraget är detsamma oavsett var vi befinner oss – att kämpa för att förhindra och lindra mänskligt lidande i vår värld, var och när det än förekommer.