Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Karlskrona

Besök hos äldre

Våra många frivilliga gör besök varje vecka, hemma eller på boenden. Det kan bli en fika, en promenad eller bara en pratstund. Det blir ett möte mellan människor som lyfter tillvaron.

Samarbete med Äldreförvaltningen

I kommunens träffpunkter är våra frivillia en viktig förstärkning för personalen och en tillgång för de människor som kommer dit.

Läskraft - högläsning för äldre med demenssjukdom

Våra frivilliga läser för varsin liten grupp på olika boenden. Läskraft är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Demensföreningen, Biblioteket och Äldreförvaltningen Karlskrona kommun.

Skaparkraft - skapande verksamhet med äldre på boende

Varannan vecka skapar du enkel hemslöjd med en grupp äldre på ett boende och varannan vecka deltar du i en egen cirkel med volontärer där vi inspirerar varandra och förbereder kommande träff på äldreboendet.

Kontakta verksamheten

Anne-Marie Pedersen