Verksamheter

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Besöksverksamhet

Karlskrona

Sömnadsverksamhet

Hantverksgrupp

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Karlskrona

Rödakorsvärdar i sjukvården

Rödakorsvärdar

Karlskrona

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Simskola webbamelie

Nättraby