Lokal krisberedskap

Vi är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer i vår kommun.

Lokal krisberedskap

Utbildning Första hjälpen/Hjärt-lungräddning

Ludvika

Kontakta verksamheten

Magareta Adolfsson

Lokal krisberedskap

Krisberedskap