Verksamheter

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

IT för seniorer

Lokal krisberedskap

Krisberedskap

Läxhjälp

Läxhjälp

Sömnadsverksamhet

Prata och sy

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Seniorträffar