Sömnadsverksamhet

Vi bedriver olika sömnadsverksamheter, både för ett socialt sammanhang och för försäljning i våra second hand-butiker.

Sömnadsverksamhet

Prata och sy

Prata och Sy hålls varje onsdag kl 10 - 14 i Röda Korsets mötesplats Kupan. Språk- och sömnads-träning för alla intresserade.

Kontakta verksamheten

Inger Rundlöf