Anhörigstöd

Vi ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

I samarbete med Ludvika församling erbjuds en måndageftermiddag varje månad caféträffar i mötesplats Kupan. Träffarna har olika teman t.ex. färdtjänst, kost, hälsa. Vi erbjuder även enskilda samtal samt hjälp i sociala frågor.

Kontakta verksamheten

Birgitta Lindqvist

Telefon: