Rödakorsvärdar i sjukvården

Vi erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.

Rödakorsvärdar i sjukvården

Sjukhusvolontärer

Vår verksamhet vid Gävle sjukhusakutmottagning ger stöd och service till patienter. Det följande är exempel på vilken funktion våra volontärer fyller:

  • Vi visar vägen till rätt mottagning.
  • Vi hämtar någon med rullstol vid en avdelning.
  • Vi ser till att den som behöver vila en stund får göra det.
  • Vi tar med någon till kafeterian i väntan på att anhörig eller taxi ska anlända, kilar ut med rullstol och hjälper en patient in till sin läkare.
  • Vi hjälper synskadade med betalningen och mycket annat.