Verksamheter

Lokal krisberedskap

Beredskapsgruppen

Stöd till förvarstagna

Besöksverksamhet förvar

Första hjälpen-grupper

Gävle första hjälpen-grupp

Grundläggande humanitära behov

Klädutlämning

Gävle

Träna svenska

Mat & Prat

Gävle

Grundläggande humanitära behov

Matutdelning till behövande