Verksamheter

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Lokal krisberedskap

Beredskapsgruppen

Stöd till förvarstagna

Besöksverksamhet förvar

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Bussresor

Första Hjälpen - kunskapsspridning

Första hjälpen övningshub

Första hjälpen-grupper

Gävle första hjälpen-grupp