Stöd till förvarstagna

Vi besöker förvarstagna och erbjuder medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter.

Stöd till förvarstagna

Besöksverksamhet förvar

Vi ger medmänskligt stöd till människor som frihetsberövats

Vi besöker asylsökande och andra människor som saknar uppehållstillstånd och som tagits i förvar av Migrationsverket. Genom våra besök ger vi ett medmänskligt stöd till dem som har frihetsberövats under en kortare eller längre tid. Människorna vi möter har utländskt ursprung och mångskiftande bakgrunder. De är ofta skilda från sina anhöriga och befinner sig i en mycket påfrestande livssituation. Bakom sig kan de ha avvisningsbeslut som får dem att känna sig frustrerade över sin situation och oroliga inför framtiden.

De vi träffar uppskattar vår närvaro. Vi får dem att känna sig sedda och lyssnade på. Oftast handlar det om hjälpa genom sociala aktiviteter och samtal. Men det kan även vara att bevaka den förvarstagnes rättigheter, och i sällsynta fall agera för att de tillgodoses.

Frivilliga från Röda Korset besöker även personer som sitter häktade för att föra medmänskliga samtal. Målgruppen för besöken är häktade med restriktioner, det vill säga de personer som har mest begränsad kontakt med omvärlden.

Syftet med besöksverksamheten är minskad isolering och utökad medmänsklig kontakt, där behoven är som störst. Att som häktad ta del av samtalen är frivilligt och samtalen kan handla om vad som helst som de båda personerna är bekväma att prata om. Alla frivilliga utbildas av både Kriminalvården och Röda Korset samt ingår ett tystnadslöfte.

Via telefon på 026 -123232 mellan 10.00-13.00 måndag-torsdag.