Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Mötesplats och café Bomhus

Gävle

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Bussresor

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Mötesplatser för äldre

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänst