Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Mötesplatser för äldre

Gävle

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Mötesplats och café Bomhus

Gävle

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Bussresor

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänst