Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Mötesplatser för äldre

Fler verksamheter i kommunen

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Mötesplats och café Bomhus

Gävle

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Bussresor

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Väntjänst